การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายโชคชัย  แสงเงิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้นายมานิจ  ทองพันธ์ และนายสาธิต ทองขาว พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระปิยมหาราช ” โดยนายอำเภอเวียงสระ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
No rating