การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 15.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี  นำโดยนายบุญพันธ์ สิขิวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่นายอำเภอ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📷ภาพ : ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี
📝ข่าว : ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ

Print
Tags:
Rate this article:
4.0