การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงสระ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ โดยการนำของนายโชคชัย แสงเงิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยนายเดชา พัฒนศรี รองผู้จัดการ (เทคนิค) นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ณ วัดคลองตาล อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ตามหมายกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พร้อมกับส่วนกลาง และทั่วประเทศ 

นอกจากนี้แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระยังได้แบ่งทีมงานแก้กระแสไฟฟ้าสำหรับเตรียมพร้อมป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดับระหว่างการดำเนินงานพระราชพิธีอีกด้วย

📷ภาพ : หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
📝ข่าว : ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ

Print
Tags:
Rate this article:
No rating