การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 หน่วยงาน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560

นางมนนภา สินเจริญกุล 0 727 Article rating: No rating

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม“สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

นางมนนภา สินเจริญกุล 0 3047 Article rating: 4.7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกับมณฑลทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธ "รวมพลังสร้างสมดุล ต้นไม้กับสายไฟฟ้า"

นางมนนภา สินเจริญกุล 0 1985 Article rating: 5.0
RSS