การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 หน่วยงาน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 หน่วยงาน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560
วันนี้ (วันที่ 15 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560 จากนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย     นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี,  ตรัง (นายภานุวัธน์ ทิพย์ศรีนิมิต ผู้จัดการ), ภูเก็ต, กระบี่ และพังงา ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

การจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีประกาศ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย

รายงานโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Print
Tags:
Rate this article:
No rating