การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม“สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม“สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม“สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

วันนี้ (30 พ.ค. 2560) เวลา 09.00 น. นายภานุวัธน์ ทิพย์ศรีนิมิต ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ต่อด้วยจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง โดยมี นายอุดม สามห้วย ผู้ชำนาญการระดับ 9 (ด้านบริหาร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง, คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และสมาชิกเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ด้านจดหน่วยแจ้งหนี้, ติดตั้งมิเตอร์, ตัดต้นไม้ และขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 120 คน ประกาศเจตจำนง “การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต” เดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

การจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยืนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที และกล่าวนำคำประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” พร้อมเชิญผู้บริหารการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และตัวแทนคู่ค้า รับชมวีดิทัศน์ " พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร่วมลงนามประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เกิดความโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรมกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง

(ภาพข่าว / ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง)

Print
Tags:
Rate this article:
4.7