การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกับมณฑลทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธ "รวมพลังสร้างสมดุล ต้นไม้กับสายไฟฟ้า"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกับมณฑลทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธ "รวมพลังสร้างสมดุล ต้นไม้กับสายไฟฟ้า"

วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จัดกิจกรรม "รวมพลังสร้างสมดุล ต้นไม้กับสายไฟฟ้า" โดยมีพลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีเปิด นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณ นายภิญโญ ทองเจิม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด และเจ้าหน้าที่ทหารค่ายวชิราวุธ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบจัดการบริหารต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (รุกขกรรม)ให้กับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ทหารค่ายวชิราวุธ ที่รับผิดชอบดูแลงานตัดลิดรอนต้นไม้ เพื่อให้ความรู้ด้านการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ การจัดกิจกรรมในวันนี้มีการระดมทีมงานร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องอันเนื่องมาจากต้นไม้ โดยให้ต้นไม้ยังคงสภาพสวยงามสมบูรณ์แข็งแรง อยู่ร่วมกับระบบไฟฟ้าได้อย่างสมดุล และในงานจัดให้มีการแสดงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือในการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า และงานด้านความปลอดภัย จำนวน 4 บูธ ได้แก่ บูธโครงการพระราชดำริ, บูธ PEA SAFETY CULTURE, บูธงานด้านรุกขกรรม และบูธเครื่องมือประจำชุดทีมงานตัดต้นไม้

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Print
Tags:
Rate this article:
5.0