การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมงาน “PEA AWARDS” นางกุศลวรรณ วิทยาสรรเพชร รองผู้จัดการด้านบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมงาน “PEA AWARDS” นางกุศลวรรณ วิทยาสรรเพชร รองผู้จัดการด้านบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมงาน “PEA AWARDS”
วันนี้(วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561) นางกุศลวรรณ วิทยาสรรเพชร รองผู้จัดการด้านบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นตัวแทนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมงาน “PEA AWARDS” ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าว มี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน  และมีการบรรยายหัวข้อ การกำกับกิจการที่ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค 4.0  พร้อมทั้งมีการพิธีเปิด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และ PEA ZeroTolerence ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต
Print
Tags:
Rate this article:
4.6