การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่

นายสามารถ จงนอก 0 703 Article rating: 4.0

พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมใจทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9

นายสามารถ จงนอก 0 697 Article rating: 5.0
RSS
1234