โครงการ Cross Checking ป้อง-ปราม การละเมิดการใช้ไฟ

โครงการ Cross Checking ป้อง-ปราม การละเมิดการใช้ไฟ

การไฟฟ้าถลาง ทำพิธีเปิดโครงการ Cross Checking ป้อง-ปราม การละเมิดการใช้ไฟ

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทรรศน์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ดิษฐปาน รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการตรวจสอบมิเตอร์เพื่อป้องกันและป้องปรามการละเมิดการใช้ไฟฟ้าข้ามพื้นที่ (Cross Checking) ประจำปี 2561 พื้นที่อำเภอถลาง” พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เข้าร่วมงานพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน มีนางวันทนา จักระพงษ์ รองผู้จัดการด้านบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ในพิธีเปิด ได้มีการสาธิตการทำ KYT เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยอย่างหนึ่ง และมอบแฟ้มงานให้ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 4 ทีมงาน โครงการตรวจสอบมิเตอร์เพื่อป้องกันและป้องปรามการละเมิดการใช้ไฟฟ้าข้ามพื้นที่ (Cross Checking) ในพื้นที่อำเภอถลาง ในครั้งนี้ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ได้รับความร่วมมือจากผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านมิเตอร์ จากการไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวม 12 คน เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า , เป็นการป้องกัน แก้ไข ลดหน่วยสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมิเตอร์ ตามนโยบายนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

Print
Tags:
Rate this article:
3.0