การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

นายสุทรรศน์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ดิษฐปาน รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.) นำคณะผู้บริหาร,หัวหน้าแผนก พนักงาน-ลูกจ้างในส่วนแผนกด้านช่าง รวมถึงคนงานและพนักงานขับรถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมทำกิจกรรม Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยก่อนการ Safety Talk ได้มีการวอร์มอัพร่างกายกันเล็กน้อย โดยมีตัวแทนผู้นำแต่ละสัปดาห์ นำวอร์มร่างกาย เพื่อให้มีการยืดเส้นยืดสาย เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงาน และกล่าวค่านิยมขององค์กร ตามด้วยคำขวัญกรีนออฟฟิตของ หน่วยงาน ณ ลานSafety การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ทั้งนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฎิบัติงานต่างๆของในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนำมาหาสิ่งที่จะเกิดอันตราย พร้อมทั้งหามาตราการแก้ไขในการปฎิบัติให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งพูดคุยปลูกฝัง PEA Safety Culture ( วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ) ยกระดับความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน สร้างองค์กรให้มีความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบายผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ในด้าน Safety Excellence ( ความเป็นที่สุดด้านความปลอดภัย ) มุ่งสู่ Safety Performance ( ประสิทธิภาพความปลอดภัย ) เพื่อให้ปี 2561 ปีแห่งความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน จากนั้นได้ร่วมทำ KYT พร้อมกล่าวคำขวัญความปลอดภัย " กฎความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อเพื่อนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ ใช้ชุดกราวด์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK " โดยมีตัวแทนหมุนเวียนกันมานำกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์

ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

Print
Tags:
Rate this article:
3.6