โครงการ อบจ.ภูเก็ตสัญจร

โครงการ อบจ.ภูเก็ตสัญจร

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ อบจ.ภูเก็ตสัญจร ในครั้งนี้ กฟอ.ถลางได้จัดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสมัครเป็นเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมตรวจสอบพร้อมไปกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกจำนวน 38 ราย

Print
Tags:
Rate this article:
1.0