การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่
วันนี้ ( วันที่ 18 กันยายน 2560 ) เวลา 08.00 น. นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมด้วยทีมงานชุดติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานหม้อแปลงจาก กองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สถานีไฟฟ้ากะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การดำเนินการในวันนี้มีการรื้อถอนหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายรายการ โดยมีการนำรถเทรนเลอร์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการบรรทุกหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมด้วยรถบรรทุกในการขนอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ดำเนินการติดตั้งโครงการ สถานีไฟฟ้าถลาง 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกหนึ่งสถานีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูประโภค รองรับการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางสำหรับพื้นที่การก่อสร้างโครงการ สถานีไฟฟ้าถลาง 3 อยู่ในจุดที่มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเป็นลำดับต้นๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางในด้านการโรงแรม อาทิ โรงแรม-ที่พักในเครือลากูน่า, ไอยรา, อมันบุรี เป็นต้น รวมทั้งบ้านเรือนของผู้ใช้ไฟที่มีจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่ ตำบลเชิงทะเลและตำบลกมลา ในการขนย้ายครั้งนี้นั้นได้รับการอำนวยความสะดวกด้านจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกะรนและสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เนื่องจากการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงสถานีไฟฟ้ากะรนนั้นไปถึงวงเวียนห้าแยกฉลอง เป็นถนนลาดชันและคดเคี้ยว จึงต้องมีการปิดการจราจร ในส่วนของการบรรทุกต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในช่วงของการเคลื่อนย้าย
Print
Tags:
Rate this article:
4.0