พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมใจทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9

พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมใจทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9
วันนี้ ( วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ) เวลา 14.00 น. พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมใจทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9
ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โดยมีพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางจำนวน 2 คนที่ผ่านการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์ จากการอบรมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ( ภาคใต้ ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้สาธิตการทำดอกไม้จันทร์ให้กับพนักงานและลูกจ้างในวันนี้
สำหรับวันนี้ได้มีการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ได้ จำนวน 500 ดอก
Print
Tags:
Rate this article:
5.0