หารือแนวทางโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ

หารือแนวทางโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2560 ) เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง และนายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ ( เกือกม้า)อาทิ นายอำเภอถลาง, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต, ปลัดองค์การการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ตัวแทนผู้รับจ้างก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง และผู้นำชุมชนในพื้นที่การก่อสร้าง เข้าพบ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการเข้าพบวันนี้เป็นการพูดคุยหารือถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ(เกือกม้า) ทั้ง 2 จุด ดังนี้ บริเวณ หน้าบ้านหยี่เต้ง ตำบลศรีสุนทร และบริเวณก่อนถึงโตโยต้าแน็กซ์ ตำบลเทพกระษัตรี เพื่อให้โครงการได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ โดยส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้มีการย้ายระบบจำหน่ายไว้ชั่วคราวเนื่องจากยังอยู่ในช่วงการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อที่ทางผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการควบคู่กันไป และยังได้สั่งให้ประสานท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ให้จัดเตรียมเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าไว้ เพื่อลดผลกระทบต่อสนามบินในกรณีที่ต้องมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้ทางแขวงทางหลวงภูเก็ตได้แจ้งว่าขณะนี้ได้เร่งรัดส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อง่ายต่อการเข้าดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า ประปา หน่วยงานสายสัญญาณสื่อสาร รวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้างซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ(เกือกม้า)ทั้ง 2 จุดอีกด้วย

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้สัญจรผ่าน ในการปฏิบัติงานย้ายระบบสายส่งและระบบจำหน่าย โดยจะดำเนินการปฏิบัติงานให้มีผลกระทบน้อยที่สุด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-386880-1 ในวันและเวลาราชกา
Print
Tags:
Rate this article:
3.0