การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่าจัดการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่าจัดการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง
วันนี้ (วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561) เวลา 9.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่าได้มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง โดยมี นายอภินันต์ ขุนทิตย์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า(เทคนิค)เป็นประธานในการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติการ มีการเปิดวีดีทัศน์ในเรื่องของความปลอดภัย โดยมีนาย สุทธิชัย อินนาวา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้าเเผนกก่อสร้าง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้
ข่าว/ภาพ:ผู้ประสานงานจ่าวประชาสมัพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า
Print
Tags:
Rate this article:
2.0