การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตใน "โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตใน "โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ประจำปี 2560
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ  เพชรมีศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า  หน่วยงานอื่นๆที่มาร่วมบริจาคโลหิต เเละประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี  ณ บริษัทยูในเต็ดภูเก็ตคอมเมอร์เชี่ยล จำกัดสาขาตะกั่วป่า
โดยร่วมกับ กาชาดจังหวัดพังงา ภาคบริจาคโลหิตเเห่งชาติ จ.ภูเก็ท ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยในการรับบริจาคโลหิต  สนับสนุนการทำความดีเพื่อสังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสนับสนุนโลหิตสำรองคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 
Print
Tags:
Rate this article:
No rating