การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มพูนความรู้โดยวิทยากรภายนอก แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มพูนความรู้โดยวิทยากรภายนอก แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วันนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม 2560) เวลา 08.30น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มพูนความรู้โดยวิทยากรภายนอก แก่นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  โดยให้การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า” แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เข้าร่วมโครงการโดยให้การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน  50 คน ในหัวข้อเรื่อง “กฎมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้
1. สภาพการจ่ายไฟในพื้นที่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอบ้านนาเดิม
2. มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
4. การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และกระทำใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต่ออุปกรณ์ระบบการจ่ายไฟฟ้า / มิเตอร์ / อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ / เครื่องหมายหรือตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยต่อไฟตรงไม่ผ่านมิเตอร์ของ กฟภ. หรือละเมิดการใช้ไฟฟ้ากรณีอื่น ๆ ว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย หากพบเห็นให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโทร.1129 PEA Call Center

ภาพ/ข่าว โดย ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
4.0