การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานียิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเชิงรุก"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมโครงการ "อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานียิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเชิงรุก"
วันนี้ (วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การบริหารงานของ  นายสุรพล  บุญสินธุ์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมโครงการ "อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานียิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเชิงรุก" ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริการประชาชน เพื่อแนะนำประชาชนผู้ใช้ไฟเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและความปลอดภัย ขั้นตอนการขอรับบริการประเภทต่าง ๆ  อาทิ การขอใช้ไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์ ตลอดจนการติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สายด่วน PEA ซึ่งผู้ใช้ไฟสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า  รวมถึงให้คำแนะนำและติชมได้ที่ โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง  ณ วัดซอยสิบ  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ : ข่าว  โดย  ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
4.0