การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การบริหารงานของ นายสุรพล บุญสินธุ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0"  จากคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สายงานการไฟฟ้า ภาค 4  นำโดย นางสาวธันทิวา ดิษยาธิคม รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการไฟฟ้าในสังกัด เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
4.6