การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการตรวจสอบมิเตอร์ข้ามพื้นที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการตรวจสอบมิเตอร์ข้ามพื้นที่  ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการตรวจสอบมิเตอร์ข้ามพื้นที่  (Cross Checking)  โดยได้แต่งตั้งชุดทีมงาน “หน่วยเฉพาะกิจ” รวมจำนวน 19 คน  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ข้ามพื้นที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเข้าดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560  เพื่อเป็นการตรวจสอบมิเตอร์ป้องกันและป้องปรามการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงความผิดในการละเมิดการใช้ไฟฟ้า  

ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยมี นายโชคชัย ศรีล้ำ  ผู้ชำนาญการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
5.0