ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมออกกำลังกายขานรับนโยบายรัฐบาล

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมออกกำลังกายขานรับนโยบายรัฐบาล
วันนี้ (วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  เวลา 05.30 น.)  นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ นายสุรพล  บุญสินธุ์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง รอบบริเวณสวนสาธารณะเกาะลำพู  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขานรับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้กำหนดให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพที่ดี และจิตใจแจ่มใส ห่างไกลจากจากโรคภัยต่าง ๆ  

ทั้งนี้  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการ “Happy Workplace” ตามนโยบายของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการเตรียมบุคลากรของหน่วยงานในการรองรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน อันอาจทำให้ลืมใส่ใจสุขภาพของตนเอง 

ภาพ/ข่าว  โดย  ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
No rating