การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการ  “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำโดย  นายสุรพล  บุญสินธุ์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  เพื่อสนับสนุนโลหิตให้สภากาชาดไทย  และส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต  โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  165 ราย  ได้ปริมาณโลหิต 57,750 ซีซี

ภาพ/ข่าว  โดย  ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
5.0