การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมิน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมิน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมิน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0"

วันนี้ (วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560)  เวลา 09.00 น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใต้การบริหารงานของ  นายสุรพล  บุญสินธุ์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0"  จากคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0  ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นำโดย  นายสมพงษ์  ตั้งถึงถิ่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างผู้เกี่ยวข้อง  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการไฟฟ้าในสังกัด เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน  ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags:
Rate this article:
4.7