การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มพูนความรู้โดยวิทยากรภายนอก แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายธีรศักดิ์ แพรกนันเธอ 0 808 Article rating: 4.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานียิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเชิงรุก"

นายธีรศักดิ์ แพรกนันเธอ 0 1878 Article rating: 4.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

นายธีรศักดิ์ แพรกนันเธอ 0 4328 Article rating: 4.6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการตรวจสอบมิเตอร์ข้ามพื้นที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

นายธีรศักดิ์ แพรกนันเธอ 0 587 Article rating: 5.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

นายธีรศักดิ์ แพรกนันเธอ 0 816 Article rating: No rating
RSS
12