การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

นายชัยวัฒน์ ปานเพชร 0 1836 Article rating: 3.3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยจัดประชุมสมาชิก เครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0

นายชัยวัฒน์ ปานเพชร 0 2864 Article rating: 3.9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกับมณฑลทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธ "รวมพลังสร้างสมดุล ต้นไม้กับสายไฟฟ้า"

นายชัยวัฒน์ ปานเพชร 0 1504 Article rating: 5.0
RSS