การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน รณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน ครั้งที่ 1/2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน รณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน  ครั้งที่ 1/2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน รณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน  ครั้งที่ 1/2561 

วันนี้ (วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ) เวลา 07.30 น.  นายศิริชัย  อรัญไสว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน ครั้งที่ 1/2561   สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ได้ให้ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการก้าวสู่หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันปั่นรณรงค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้รถยนต์มาทำงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการสร้างมลภาวะ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์นี้จะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ไปสู่หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน
Print
Tags:
Rate this article:
5.0