PEA ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายสนธยา เสงี่ยม 0 202 Article rating: 4.7

PEA ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายสนธยา เสงี่ยม 0 184 Article rating: 5.0

PEA ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายสนธยา เสงี่ยม 0 146 Article rating: No rating

PEA ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

นายสนธยา เสงี่ยม 0 144 Article rating: 4.5

PEA ร่วมกิจกรรมให้ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยแก่สมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้

นายสนธยา เสงี่ยม 0 362 Article rating: No rating
RSS
12345678910Last