PEA ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

PEA ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

Print
Tags:
Rate this article:
No rating