PEA ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

PEA ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่  14  พฤศจิกายน  2563  เวลา 07.00 น.  นายจิรนันต์  ดาวเรือง  รองผู้จัดการ(ล)  และนางสุกานดา ณ นคร รองผู้จัดการ(อ)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ร่ วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ประจำปี 2563  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   ที่ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย  มีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ณ ห้องแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

Print
Tags:
Rate this article:
4.5