รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4 เข้าตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4 เข้าตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน และลุกจ้าง รับฟังข้อมูลสำคัญ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ได้ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  โดยมี นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต  นายสมพงษ์ ตั้งถึงถิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

 

ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

Print
Tags:
Rate this article:
5.0