การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง เดินหน้ายกระดับเข้าสู่ "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" ครั้งที่ 2/2560

นายอภิวัฒน์ พงศ์สุพพัต 0 3172 Article rating: 5.0

PEA ป่าตอง จัดกิจกรรม happy workplace รณรงค์ออกกำลังกายทุกวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพแก่พนักงาน

นายอภิวัฒน์ พงศ์สุพพัต 0 2040 Article rating: 2.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กสทช. ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA

นายอภิวัฒน์ พงศ์สุพพัต 0 1981 Article rating: 4.0

 

Service Excellence PEA ป่าตอง ส่งคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่ป่าตอง

นายอภิวัฒน์ พงศ์สุพพัต 0 1863 Article rating: No rating
RSS
123