PEA ป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

PEA ป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

           วันนี้(วันที่ 8 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น.- 15.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            โดยมี “นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์” นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองป่าตอง ประธานเปิดงาน  พร้อมทั้ง  “นายสุรินทร์ ชุมเมฆ” รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดงาน  
          ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต เป็นจำนวนมากทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต  เพื่อทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ งานกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมบริจาคจากหน่วยงานราชการ เอกชน ห้างร้าน โรงแรมต่างๆ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลป่าตองและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่รับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มาอำนวยความสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง 
        กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 140 คน ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 100 คน คิดเป็น 45,000 ซีซี โดยรวมกับการบริจาคครั้งนี้ทางหน่วยงานการรับบริจาคโลหิต สามารถได้รับยอดบริจาค รวม 2 ครั้ง จำนวน 235 คน ได้จำนวนโลหิตทั้งหมด 105,750 ซีซี 

ถ่ายภาพ/เขียนข่าว  : ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

Print
Tags:
Rate this article:
5.0