PEA ป่าตอง จัดกิจกรรม happy workplace รณรงค์ออกกำลังกายทุกวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพแก่พนักงาน

PEA ป่าตอง  จัดกิจกรรม happy workplace รณรงค์ออกกำลังกายทุกวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพแก่พนักงาน
PEA ป่าตอง  จัดกิจกรรม happy workplace รณรงค์ออกกำลังกายทุกวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพแก่พนักงาน                           
       วันนี้ (วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560) เวลา 16.00 น.  คุณสุรินทร์ ชุมเมฆ รองผู้จัดการ ด้านบริหาร นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ณ บริเวณลานชั้น 2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ทุกวันพุธ  เป็นวันออกกำลังกายของข้าราชการ  สอดคล้องกับโครงการ  “happy workplace”  ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง พร้อมให้บริการประชาชน
       
ภาพข่าว/เขียนข่าว :  ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ PEA ป่าตอง
Print
Tags:
Rate this article:
2.0