การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กสทช. ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กสทช. ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กสทช. ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA

     วันนี้(16 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ ผู้แทนผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ นครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในการประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ในเส้นทางวิกฤต พื้นที่ PEA ป่าตอง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ป่าตอง เข้าร่วมการประชุม
     ทาง กสทช.ได้คัดเลือกเส้นทางถนน สี่แยกไสน้ำเย็น - สามแยกถนนนาในร่วมใจ(ฝั่งซ้าย-ขวา)ในการจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสวยงามของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
     

เขียนข่าว/ภาพข่าว : ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ PEA ป่าตอง

Print
Tags:
Rate this article:
4.0