การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนังจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดินพ่ออำเภอปากพนัง” ครั้งที่ 30 /2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนังจัดกิจกรรมโครงการ  “จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดินพ่ออำเภอปากพนัง” ครั้งที่ 30 /2561
   วันนี้ ( วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง โดยการนำของนายภณุตส์ นาคเพ็ชร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดินพ่ออำเภอปากพนัง” ครั้งที่ 30/2561  โดยร่วมออกหน่วยให้บริการชุมชน ในพื้นที่ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ ภาคใต้จะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ในฐานะการให้บริการระบบไฟฟ้าได้มีมาตรการเตรียมการและป้องกันรับมือน้ำท่วม โดยลงสำรวจพื้นที่บริเวณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี โดยทางทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ได้ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนเมื่อเกิดน้ำท่วม พร้อมเลื่อนระดับมิเตอร์ในจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมหากพื้นที่ดังกล่าวเกิดอุทกภัยขึ้น
   นอกจากนี้ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบระบบจำหน่ายและตัดริดรอนกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า แก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดการชำรุดหรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ตลอดจนแก้ไขให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย สามารถรองรับในสภาวะที่เกิดน้ำท่วมหรือเกิดจากน้ำป่าไหลหลากมาอย่างเฉียบพลันได้ทันท่วงที
 และยังมีกิจกรรมแนะนำ ให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ประชาชน ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม รวมถึงเรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี พร้อมปรับปรุงเสา - สายไฟฟ้า โคมไฟสาธารณะ มิเตอร์ และเปลี่ยนกล่องแจ้งค่าไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ภาพ / ข่าว  : ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง
Print
Tags:
Rate this article:
No rating