การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนังจัดพิธีทำบุญสำนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนังจัดพิธีทำบุญสำนักงาน
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) เวลา 07.00 น. นายภณุตส์ นาคเพ็ชร์ ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญสำนักงาน และเลี้ยงถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับสำนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข Happy Work Place ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง 

ภาพ/ข่าว: ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง
Print
Tags:
Rate this article:
3.0