การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ"74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ"74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA"
Print