การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช รับรางวัล"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช รับรางวัล"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น"
วันที่ 15 กันยายน 2560 นายภิญโญ ภู่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จากนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Print
Tags:
Rate this article:
3.2