การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green
วันนี้( วันที่ 30 มกราคม 2561) เวลา 10:00 น. นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green เหรียญทองระดับประเทศ (โครงการสำนักงานสีเขียว) ประจำปี 2561 จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการเข้ารับโล่รางวัลฯครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Print
Tags:
Rate this article:
5.0