การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🇹🇭วันที่ 28 กันยายน 2560 วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เวลา 08:00 น. นายวิรัช ไกรศิริโสภณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้นำร้องเพลงชาติไทย โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจ และสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติไทยสืบต่อมา

♠️ภาพ/ข่าว โดย ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์

Print
Tags:
Rate this article:
4.7