การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันสถาปนา กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันสถาปนา กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันสถาปนา กฟภ. 
🏵วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 08.00 น. เนื่องด้วยในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อความเป็นสิริมงคลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายวิรัช ไกรศิริโสภณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ นำผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดพิธีถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กล่าวบทอาศิรวาทและคำถวายอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดินในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม เพื่อทุกคนในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมกับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดอกดาวเรืองจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่คอยเตือนใจพวกเราชาวไทยทุกคน ให้นึกถึงคำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เคยสอน สิ่งที่เคยปลูกฝัง สิ่งที่ทำและความหวังที่อยากให้เราเป็นเสมอมา
และในวันเดียวกันนี้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้, กิ่งไม้ ภายในบริเวณสำนักงาน

♠️ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Print
Tags:
Rate this article:
5.0