การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันสถาปนา กฟภ.

ว่าที่ร้อยตรี ปิยพงศ์ ว่องวิทยา 0 1965 Article rating: No rating

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันสถาปนา กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม“สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ ประชุมสมาชิกเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์โปร่งใส ณ ห้องประชุมท่าทอง ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

RSS