ผู้บริหาร การไฟฟ้าเขต 2 จ.นครศรีธรรมราช

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26 ตุลาคม 2563