ผู้บริหาร การไฟฟ้าเขต 2 จ.นครศรีธรรมราช

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2564