แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคลากรกลุ่มลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างเป็นพนักงาน ประจำปี 2563

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศวันที่ เวลา และสถานที่ในการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรกลุ่มลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างเป็นพนักงานช่าง ประจำปี 2563

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคลากรกลุ่มลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 31 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกลุ่มลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างเป็นพนักงานประจำปี 2563 จำนวน 31 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะ (บางตำแหน่ง)

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

0 Comments
Article rating: No rating

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 14 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และให้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ(บางตำแหน่ง) เป็นลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) , ลูกจ้าง และลูกจ้างบัญชี

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี PEA Shop, Mobile Shop

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงาน Pea Shop,Pea Mobile จำนวน 4 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟ), ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างบัญชี จำนวน 19 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

รับสมัครลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี 4 อัตรา (PEA shop, PEA Mobile)

0 Comments
Article rating: No rating

รับสมัครลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี 19 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (สอบลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี)

สรรหาจากบุคคลภายนอก 12 อัตรา ,จากกลุ่มลูกจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า 8 อัตรา

0 Comments
Article rating: No rating

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าเป็นลูกจ้าง กฟภ. จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการฯ เป็น ลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 2 อัตรา

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ.จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ. จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างช่าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

RSS
12