pearunningclub

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน PEA Mini Marathon #9

แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

 1. ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/Wza4Dy
 2. การรับเสื้อ และ BIB
  • 2.1 กรณีรับรับเสื้อ และ BIB เอง รับได้ที่ กองแผนที่ระบบไฟฟ้า ชั้น 8
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
   (ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2561 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 – 16.00 น.)
  • กรณีรับเอง
   • - ลำดับที่สมัคร ในประกาศรายชื่อ
   • - บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • กรณีรับแทน
   • - ลำดับที่สมัคร ในประกาศรายชื่อ
   • - สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร และผู้รับแทน
  • 2.2 กรณีจัดส่ง เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 20 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
 3. กำหนดการ

 4. แผนที่เส้นทางการแข่งขัน


 5. แผนที่การเดินทางมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานใหญ่