การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟน.3

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

13 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-411097 / 1129 PEA Contact Center