แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง ลูกจ้าง กฟภ.(สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งลูกจ้าง กฟภ.(สัญญาจ้าง 2 ปี)

เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้าง 2 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่ง ลูกจ้าง สัญญา 2 ปี

0 Comments