แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกจากลูกจ้างในกลุ่มผู้ช่วยช่างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

  • 29 January 2021
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 610
  • 0 Comments

Documents to download

Print
Tags: