แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจากลูกจ้างในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง

ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 64 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

  • 11 January 2021
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 856
  • 0 Comments
Print
Tags: